Få fremdrift i din virksomhed med

Selvledelse

Selvledelse: Brug refleksion til at skabe fremdrift og resultater i din virksomhed.

Som selvstændig leder du dig selv hver dag. Og derfor hænger det at være selvstændig og selvledelse uløseligt sammen. I denne guide får du fem konkrete råd til, hvordan du kan bruge refleksion i din hverdag og i dit arbejdsliv, så du kan skabe fremdrift og resultater i din virksomhed.

Denne guide er lavet af Cecilie Holmgaard Petersen

Hvad er refleksion?

Refleksion handler om at bearbejde vores erfaringer og lære af dem. At reflektere betyder, at du vender dine tanker og din opmærksomhed indad for efterfølgende igen at vende den udad – og handle. Du kan reflektere over dig selv og din egen adfærd eller handlinger – fremtidige såvel som gennemførte.

Gennem refleksion bliver vi på den måde klogere på, hvad vi skal gøre i en bestemt situation, hvis vi vil nå et bestemt mål. Vi bliver dels klogere på, hvordan vi skal handle, dels hvorfor vi skal handle.

Spontan vs. fast ramme

Refleksion kan være både spontan og i en fast ramme. Det er min erfaring, at du har brug for begge dele for at få det fulde udbytte af refleksion som et aktivt redskab til fremdrift og resultater.

Den spontane refleksion kan opstå under bruseren, på en løbetur eller på en weekendtur i skoven med familien. Den spontane refleksion opstår netop, når du slapper af og giver hjernen en pause. Det kan være, du får en ide til en løsning på en udfordring. At du får en ide til vinklen på dit næste nyhedsbrev. Eller får ro til at mærke efter, hvem der er din kernemålgruppe.

Refleksion sat i en fast ramme betyder derimod, at du har en klar struktur for, hvordan og hvornår du bevidst vil bruge refleksion til at skabe fremdrift og resultater. For nogle kan det virke modsigende at sætte tid til refleksion i en fast ramme, men det er vigtigt, at du er helt konkret på, hvad du gerne til opnå med din refleksion. Ellers bliver tiden til refleksion en opgave, der bliver skubbet til side i hverdagens travlhed.

Sådan kommer du i gang

Her får du fem konkrete råd til, hvordan du kan bruge refleksion i din hverdag, og få dit arbejdsliv til at lykkes på en måde, hvor du samtidig er rodfæstet i dig selv.

1. Reflektér over dit personlige fundament

Når du springer ud i livet som selvstændig, er det vigtigt, at du former et stærkt personligt fundament at stå på. Det betyder, at du bør tage dig tid til at reflektere over dine drømme, værdier og mål – både de personlige og de professionelle.

Du kan eksempelvis reflektere over spørgsmålene:

 • Hvad drømmer jeg om?
 • Hvad er mine værdier?
 • Hvad er mine mål?
 • Hvordan arbejder jeg bedst?
 • Hvordan ønsker jeg, en arbejdsuge skal se ud?
 • Hvad har jeg brug for af omsætning – og fra hvornår?
 • Hvem er jeg, og hvem er jeg ikke i mødet med mine kunder?
 • Hvad er min plan for den første periode?

Det er vigtigt, at du bruger den nødvendige tid på at komme i dybden med at forme dit personlige fundament. Det hjælper dig tilbage på rette spor de dage, hvor usikkerheden og utrygheden fylder.

Det at have et personligt fundament kan også hjælpe dig, når du skal navigere i de råd og ideer, som andre giver til dig og din forretning.

2. Halvårlig refleksion og planlægning

Grundstenen til fremdrift og resultater i din virksomhed er, at du har en klar strategi og plan for, hvor du gerne vil hen. En klar plan vil nemlig hjælpe dig til at skærpe dit fokus og prioritere undervejs. Det er netop din strategi og plan, der styrer hvilke opgaver, du skal have på din opgaveliste og daglige to do-liste.

Du kan eksempelvis reflektere over spørgsmålene:

 • Hvad er mine drømmeopgaver?
 • Hvem er mine drømmekunder?
 • Hvad er mine mål?
 • Hvad er mit omsætningsmål?
 • Hvad er den hurtigste vej til at nå mine mål?
 • Er der noget jeg undgår?
 • Hvem kan hjælpe mig på vej?

Afsæt tid to gange om året til at genbesøge og justere din strategi og plan. Dermed sikrer du, at du undervejs får tilpasset planen, så du arbejder fokuseret mod dine drømme og mål.

3. Månedlig refleksion og planlægning

Særlig som nystartet selvstændig sker der rigtig meget i de første år. Der er meget nyt, der skal læres, og en helt ny forretning at bygge op fra bunden. Det er derfor vigtigt, at du holder et månedligt pitstop, hvor du sikrer, at du er på rette kurs i forhold til din strategi og plan.

Du kan eksempelvis reflektere over spørgsmålene:

Mål og fokus for den kommende måned?

 • Hvad er de tre vigtigste mål for denne måned?
 • Hvilke andre opgaver skal jeg prioritere tid til?
 • Hvor lang tid skal jeg afsætte til hver enkelt opgave?

Refleksion over den forgangne måned:

 • Er jeg i mål med mine tre vigtigste mål?
 • Hvis ja: Har jeg belønnet mig selv for at nå mine mål?
 • Hvis nej: Hvad forhindrede mig i at nå mine mål?
 • Er jeg i mål med de andre opgaver, der skulle prioriteres?
 • Hvilke læringer skal jeg tage med videre? Og hvordan?

Er du mere erfaren som selvstændig, kan det være, du foretrækker at gøre det kvartalsvis. Vælg, hvad der passer bedst til dig.

 

4. Ugentlig refleksion og planlægning

Som afrunding på hver uge er det vigtigt, at du tager dig tid til at reflektere over den enkelte uges læringer, og at du planlægger den kommende uge. På den måde sikrer du, at du får bearbejdet ugen og trygt kan gå på weekend, vel vidende om, at du er på forkant med næste uge.

Du kan eksempelvis reflektere over spørgsmålene:

Stop op:

 • Har jeg levet i overensstemmelse med mine vigtigste værdier i denne uge?
 • Har jeg nået ugens tre vigtigste mål?
 • Hvis ja: Har jeg belønnet mig selv for at nå mine mål?
 • Hvis nej: Hvad forhindrede mig i at nå mine mål?
 • Hvilke andre resultater har jeg skabt i ugens løb?

Mærk efter:

 • Hvordan har jeg det?
 • Hvad har jeg allermest brug for lige nu?

Planlæg:

 • Hvad er de tre vigtigste mål for næset uge?
 • Hvilke andre aktiviteter skal på de daglige to do-lister?
 • Hvornår og hvordan vil jeg holde fri og slappe af?

Afsæt en time til dit første ugentlige refleksions- og planlægningsmøde med dig selv. Det tager ofte et par uger at justere mødet, så det passer til dig og dine behov.

5. Selv-evaluering efter møder

En femte måde at arbejde med refleksion på er selv-evaluering efter møder. Efter hvert møde afsætter du 10 minutter til at evaluere:

Hvad gik godt?

 • Hvad vil jeg gerne gøre anderledes næste gang?
 • Hvordan vil jeg tage min læring med videre til næste møde?

Selv bruger jeg selv-evaluering efter alle mine møder – både netværksmøder, kundemøder mv. – til løbende at blive bedre og skarpere på min egen præsentation og virksomhed.

Jeg har oprettet et Word-dokument, hvor jeg for hvert nyt møde skriver navnet på den, jeg har talt med, og datoen for mødet. Nedenunder skriver jeg i punktform mine refleksioner for mødet. Nogle gange har jeg to punkter – andre gange 20. Jeg noterer alle mine tanker, stort som småt. Jeg har desuden oprettet en indholdsfortegnelse for hurtigt at kunne finde information og refleksioner fra tidligere møder.

Har du ikke tid?

Tid til refleksion er den opgave, der ofte bliver skubbet til side for hverdagens travlhed. Derfor er det vigtigt at huske på, at du kun får tid til refleksion, hvis du bevidst afsætter den. Der vil altid være opgaver på to do-listen, der kan gøres.

Husk på, at tid til refleksion er nøglen til at skærpe dit fokus og vælge til og fra. Det er nøglen til at lykkes med din ambition på den lange bane – samtidig med, at du er rodfæstet i dig selv. Og derfor skal du altid holde fast i dit eget refleksionsrum.

Vil du vide mere om Cecilie?

Cecilie Holmgaard Petersen, som står bag denne guide, er uddannet cand.ling.merc. i International Virksomhedskommunikation fra Aarhus Universitet og Copenhagen Business School. Hun er desuden uddannet MasterCoach i personlig effektivitet ved Dorthe Rindbo & Co.

Cecilie har tidligere arbejdet som Personlig Assistent og Executive Assistent i topledelsen hos Novozymes (København) og Danske Commodities (Aarhus).

Hun har set, hvordan væg-til-væg-møder fylder kalenderen ud. Hvordan tid til forberedelse og eftertanke presses ud i aften og weekend. Den uendelige strøm af e-mails, der hver dag lander i indbakken. Henvendelser, der skal tages stilling til. Og corporate strategier, der skal omsætte til konkrete tiltag og føre organisationen i samme retning.

Hun har siddet med i ledelsesgrupper på Director- og afdelingslederniveau og arbejdet med lederudvikling, organisationsudvikling, strategiprocesser og ledelseskommunikation.

Hun har derfor et indgående kendskab til og forståelse for dit fortrolige rum og praktisk indsigt i de udfordringer, du oplever i din hverdag.

Find Cecilie her

Website

www.cecilieholmgaardpetersen.dk

Stifter

Kristine Bach

Telefon

Tilbage til toppen

© 2020 · Design af Unseen Studio I/S