Skal din startup-virksomhed have en

Bestyrelse ?

Når du starter op som selvstændig, er der rigeligt at se til. derfor er en bestyrelse eller et advisoryboard ikke lige det første, du tænker på, men der kan ligge meget guld og værdifuld viden gemt i at have de rette sparringspartnere.

 

Hvem skal have en bestyrelse?

Først og fremmest er det vigtigt at vide hvem, der ifølge loven skal have en bestyrelse. Reglerne er sådan, at det er frivilligt for enkeltmandsvirksomheder og anpartsselskaber (ApS), mens det er et krav for aktieselskaber (A/S) at have en bestyrelse (eller det mindre brugte tilsynsråd).

Selvom du ikke et har et aktieselskab, men for eksempel et ApS, kan det give god mening at oprette en bestyrelse, hvis du har brug for ekstern sparring. Du kan dog også overveje at danne et advisory board, som ofte laver nogenlunde det samme som en bestyrelse, men uden det økonomiske og juridiske ansvar, som en bestyrelse har.

Med et advisory board eller en bestyrelse kan medlemmerne rådgive dig og hjælpe dig med at tage de rette strategiske beslutninger for din virksomhed.

Hvad laver bestyrelsen

Har du valgt at have en bestyrelse i din virksomhed, er det bestyrelsen, der har ansvaret for at varetage den overordnede og strategiske ledelse, sikre en forsvarlig organisation og føre tilsyn med økonomien og direktionen (det er beskrevet i Selskabslovens § 115).  Som bestyrelsesmedlem skal man således kunne tænke strategisk og langsigtet. Bestyrelsesmedlemmerne skal kunne læse et regnskab og kunne sætte sig ind i forskellige forretningsmodeller.

Men bestyrelsen skal gerne være mere end det. De er dine primære sparringspartnere i forhold til virksomhedens udvikling. Derfor bør du overveje nøje, hvilke kompetencer, du har gavn af at få ind i virksomheden.

Tænk bredt, når du vælger dine rådgivere

Når du sammensætter din bestyrelse eller et advisory board, vil det være en god idé at gå efter nogle personer, der dels er strategisk tænkende, og dels kan tilføre dig og din virksomhed nogle konkrete, brugbare kompetencer, som du måske mangler selv.

Hvis du er ejerleder er du formodentlig dygtig til alt det, der har med dit kerneprodukt at gøre – det er nok det, du har stiftet virksomheden ud fra. Til gengæld kan det være, at du er dårlig til regnskaber eller jura, og så kan det være en god idé at have en person i din bestyrelse, som er god til at analysere tal, eller en jurist, der kan holde styr på det lovgivningsmæssige.

Hvis du gerne vil vækste dit salg onlie, kan det være en god idé at finde en person, der er ekspert i digital markedsføring eller salg.

Vil du gerne starte op i USA, så find en person som har erfaring med det – og eventuelt har prøvet det før med en anden virksomhed.

Du skal forvente, at dine bestyrelsesmedlemmer skal have et honorar for deres indsats. Til gengæld sparer du måske nogle penge til anden ekstern rådgivning.

Forholdet mellem en ejerleder og bestyrelsen

Formelt set er det bestyrelsen, der ansætter (og kan afskedige) direktøren, også selvom du er ejerleder i din egen virksomhed. Til gengæld kan en ejer sammensætte og vælte sin bestyrelse. Så hvis du både er ejer og direktør, har du en dobbeltrolle, hvor du både ansætter bestyrelsen – og bliver ansat af den. Formelt set kan du altid trumfe din bestyrelse, men husk på, at du har ansat dem til at hjælpe og rådgive dig – så lyt, også hvis de kommer med anbefalinger, du umiddelbart er uenig i.

Hvor finder du kandidater?

Det er selvfølgelig oplagt at lede efter kandidater i dit eget netværk. Jeg har spurgt Laura Vilsbæk, som har skrevet bogen Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt om, hvordan hun mener, man skal besætte sin bestyrelse.

Hun siger:

Over 60% af alle bestyrelsesposter besættes gennem private netværk(*), så du skal ud og udvide dit bestyrelsesrelevante netværk. Her er det en god idé at snakke med alle de virksomhedsejere, ejerledere, direktører og bestyrelsesformænd, du kender. Du kan også snakke med advokater, revisorer og erhvervsrådgivere fra banken. Fælles for dem alle er nemlig, at de er tæt på virksomhederne, de fungerer ofte som trusted advisors, og derfor kan de også meget vel være tæt på rekrutteringen til bestyrelserne.

Så jeg anbafeler, at du følger hendes råd og går ud og kontakter dem, du allerede kender – eller udvider dit netværk, hvis du mangler egnede profiler.

(*) Kilde:SMV Bestyrelsesrapporten 2020, BoardPartner

 Find bestyrelseskandidater online

Du kan også gå ud over dit netvæk og fx søge efter kandidater i særlige bestyrelsesdatabaser – fx nboard.dk. De har en rigtig stor base med bestyrelseskandidater med vidt forskellig kompetence og erfaring.

Laura Vilsbæk er forfatter bag bogen: Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt.

Tag en bestyrelsesuddannelse

Hvis du gerne selv vil i gang med bestyrelsesarbejde, kan du overveje en bestyrelsesuddannelse. Der er flere, der udbyder uddannelserne, blandt andet Aarhus Universitet, som har en bestyrelsesuddannelse med særligt fokus på små og mellemstore virksomheder (SMV-segmentet). Den er bygget op omkring 10 moduler med relevante temaer som salgsmodning, gennerationsskifte, finansiering af vækst, digitalisering, bestyrelsesansvar m.v.

Jeg har selv gået på den, og det var virkelig lærerigt. Så hvis du vil klædes bedre på til dit bestyrelsesarbejde, kan jeg varmt anbefale den.

Se mere her

Læs!

Læs noget litteratur om betyrelsesarbejde – fx Laura Vilsbæks bog Du behøver ikke hedde Jens og gå i jakkesæt, som giver gode tips til at lande en bestyrelsespost. Den er også relevant til dig, som allerede sidder i en bestyrelse.

Følg med på instagram, hvor vi deler nye posts

Instagram:

@girlcode_dk

Stifter

Kristine Bach

Telefon

Tilbage til toppen

© 2020 · Design af Unseen Studio I/S